Mr. Asuman Özmen hukuk eğitimimi Amsterdam’daki Vrije Universitet’da tamamladı. Hukuk fakültesini teşekkürle, ceza hukuku masterini takdirname ile bitirdi. “Tüzel kişilerin Hollanda Hukukuna göre cezai ehliyeti” hakkında yazdığı master tezi yüksek bir puan alarak üniversite kütüphanesinde yer aldı. Asuman Özmen Hollanda’da 2010 yılında avukatlık yapmaya başladı ne haziran 2015’te Özmen Hukuk Bürosunu kurdu.

Asuman Özmen özellikle ceza hukuku ( hem özel hem de tüzel kişilerin ceza davaları ile ilgili), kişiler ve aile hukuku, (uluslararası kişiler ve aile hukuku dahil olmak üzere), iş hukuku, borçlar ve eşya hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve de icra-iflas hukuku alanında size yardımcı olabilir. Özmen Hukuk Bürosu Yabancılar Hukuku davaları ile ilgili hizmet vermemektedir.

Asuman Özmen aynı zamanda Türkiye’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi aldı. Hukuk fakültesinden 2002 yılında mezun oldu. Asuman Özmen -eğer Hollanda’daki davanız kapsamında gerek olursa- size Türk Hukuku hakkında da yardımcı olacaktır. Türkiye’deki meslektaşları ile halen iyi ilişkiler halinde olan Asuman Özmen size Türkiye’de avukat bulma konusunda da yardımcı olabilir, mesela Hollanda’da verilmiş boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması davaları ile ilgili olarak veya tenfiz davalarında.

Asuman Özmen Hollanda Hukukçular Derneği ve Zwols Juridisch Genootschap üyesidir.

23c9a36
Asuman Özmen

  • Kişiler ve Aile Hukuku
  • Ceza Hukuku
  • İdare Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • İs Hukuku
  • Alacak takibi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *