Arbeidsrecht

arbeidsrecht2

o.a.

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagrecht
 • Kennelijk onredelijk ontslag
 • Zieke werknemer
 • Ontslagvergunningen
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomsten via vaststellingsovereenkomst
 • Procedures met betrekking tot tewerkstelling, loondoorbetaling, loonvordering, ontbinding arbeidsovereenkomst

Verbintenissenrecht

 • Overeenkomsten en de nakoming daarvan
 • Beoordelen van contracten ed.
 • Vorderingen en verhaalsmogelijkheden ed.

Schuldsanering (WSNP)       

Wsnp    

 • Hoger beroep tegen afwijzing van het verzoek tot toelating schuldsanering natuurlijke personen
 • Procedures met betrekking tot de bewindvoerder tijdens de schuldsanering
 • Procedures met betrekking tot de tussentijdse beëindiging van de schuldsanering

personen- en familierecht

Personen-en-familierecht-514-300x300

 • Echtscheiding
 • Boedelscheiding
 • Huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten
 • Kinder- en partneralimentatie en de wijziging daarvan
 • Gezag kwestie
 • Omgangsregeling
 • Naamswijziging
 • Bewindvoering
 • Adoptie
 • Jeugdrecht
 • Uithuisplaatsing
 • Ondertoezichtstelling

Is er tussen u en uw partner een afspraak met betrekking tot de kinderalimentatie gemaakt of er een beschikking door de rechtbank gewezen waarna de financiële omstandigheden van u en/of uw partner zijn veranderd? Laat de afgesproken of door de rechter vastgestelde alimentatie door Özmen Advocatuur herberekenen. U verneemt of de kinderalimentatie op grond van de veranderde omstandigheden dient te worden aangepast.

Strafrecht

strafrecht-300x300

 • Advies vóór verhoor
 • Dagvaardingszaken bij de politierechter en de meervoudige kamer
 • Taakstrafzittingen (TOM-zittingen)
 • Strafbeschikkingen
 • Rechtsbijstand aan minderjarigen
 • Verzet
 • Hoger beroep
 • Schadevergoeding vanwege onterecht ondergegane hechtenis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *