Özmen Advocatuur kan u op basis van de volgende financiële constructies bijstaan: scherp concurrerend uurtarief, toevoeging, aangepast tarief bij mindervermogenden en vaste pakketprijs.

CONCURREREND UURTARIEF

Özmen Advocatuur kan u bijstaan op basis van een scherp en concurrerend uurtarief. Er wordt graag gewerkt met duidelijke prijsafspraken om te voorkomen dat de rekening als vervelende verrassing achteraf komt.  Indien nodig zorgt Özmen Advocatuur ervoor dat het uur tarief wordt toegesneden op individuele omstandigheden.

TOEVOEGING

Daarnaast is het mogelijk om u bij te staan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand, de zogenaamde “ toevoeging”. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging beslist de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor toevoeging waarbij u de aan u opgelegde eigen bijdrage aan uw advocaat dient te betalen.  Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Bijkomende kosten zoals griffierechten, legeskosten dient u zelf te dragen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden.

De Raad voor Rechtsbijstand gaat uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór de indiening van de toevoegingsaanvraag. Dit wordt het peiljaar genoemd. Deze gegevens krijgt de Raad voor Rechtsbijstand van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. De grenzen vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument (verwijsbrief) heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 54,- op uw eigen bijdrage.

Özmen Advocatuur kan u ook bijstaan op basis van een ‘licht advies’ . Meer informatie hierover vindt u wederom op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Mr. Özmen zal u tijdens een intakegesprek nader informeren over toevoeging en lichtadvies.

AANGEPASTE TARIEVEN VOOR MINDERVERMOGENDEN

Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand en uw inkomen is net boven de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normbedragen? In zulke gevallen zorgt Özmen Advocatuur ervoor dat het tarief wordt aangepast en toegesneden op uw individuele omstandigheden. U kunt deze mogelijkheid met mr. Özmen bespreken.

EEN VASTE PAKKETPRIJS?

Voor bedrijven en indien en voor zover de zaakzich daartoe leent voor particulieren is het mogelijk om een vaste pakketprijs af te spreken. U kunt bij mr. Özmen informeren naar deze mogelijkheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *